MUDr. Hana Pávková

ordinace praktického lékaře pro dospělé

Otázky a odpovědi

Kde si mohu zažádat o recept?
  • osobně při vyšetření
  • telefonicky v rámci ordinačních hodin
  • elektronicky na adrese recept@ordinacevsetaty.cz
  • vhozením "dopisu" do schránky na vstupních dveřích (dopis musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo, seznam požadovaných léků včetně gramáže a jakým způsobem máme recept připravit: papírový recept / e-recept)
Jak probíhá registrace nového pacienta? 
  • osobní návštěva u lékaře, kde sdělíte žádost o zaregistrování
  • vstupní vyšetření, sepsání anamnézy a případně dohoda o navazující léčbě
  • předání dokumentace, kterou aktuálně pacient má u sebe
  • žádost o "výpis z dokumentace" od předchozího praktického lékaře (zajišťuje nový lékař sám)